Varför så x-trem? är ett kulturprojekt i syfte att förebygga våldsbejakande extremism bland unga. Projektet genomförs av teaterföreningen Ung utan pung i samarbete med Arvsfonden och MUCF. Målgrupp är ungdomar i åldrarna 13–20 år, deras anhöriga och yrkesverksamma inom skola och ungdomsverksamhet.
För att vårt avtryck med Varför så x-trem? ska nå hela vägen till våra målgrupper – ungdomar och vuxna som träffar ungdomar i sin vardag – valde vi också att ge i uppdrag åt författaren och journalisten Eva-Lotta Hultén att skriva en bok om våldsbejakande extremism och hur den kan förebyggas. Boken bidrar med ett stort antal berättelser som kan sägas handla om våldsbejakande extremism, men som sinsemellan är väldigt olika och många gånger inte alls stämmer med den idé som förmedlas i snabba tidningsrubriker eller politiska debatter. Exemplen kommer från IS, högerextrema och stalinister, men också från den svenska Försvarsmakten, pingströrelsen och internatskolor. Boken är kostnadsfri i digital form, men finns också att beställa som trycksak.
Back to Top